ZILVEREN MAAN

3 Vrijstaande woningen Zilveren Maan, Breda. Kleinschalig woningbouwplan in de Vinexlocatie Westerpark. De bebouwde strook vorm een overgang van projectmatige rijtjes-woningbouw naar een cluster van vrijstaande villa’s. In de versnipperde setting wordt rust gebracht door een herhaling van gelijkwaardige elementen. Uitdrukken van individualiteit door een vierzijdige karakter van de gevels. Tevens wordt de richting van de aangrenzende langzaamverkeersroute versterkt door de uitkragende daken.

by Jerry Masseurs