PRIJSVRAAG TOPCOE (2E PRIJS)

Gevraagd was een ontwerp in te leveren voor een volledige bebouwing en erfinrichting voor een rundveehouderij met 65 melkkoeien, 45 kalveren van 0-12 maanden, onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen, en 18 stuks jongvee. De bedrijfsbebouwing moest voldoen aan de richtlijnen zoals opgesteld door het Consulentenschap voor Boerderijbouw te Wageningen. Het ontwerp heeft getracht het programma van het bedrijfstype om te zetten in postmoderne elementen van vorm en massa, rekening houdend met het karakter van het landschap.

by Jerry Masseurs